.
Cập nhật lúc 00:54, Thứ Bảy, 18/06/2016 (GMT+7)

Sẽ phải "nợ" nhiều văn bản hướng dẫn luật

(BVPL) - Ngày 1-7-2016 tới, 18 luật mới sẽ có hiệu lực nhưng 184 văn bản quy định chi tiết - hướng dẫn thi hành luật - thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành hiện vẫn đang trong giai đoạn soạn thảo. Và theo nhận định của Bộ Tư pháp, nhiều văn bản không có khả năng ban hành trước ngày 1-7-2016.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 187 văn bản quy định chi tiết. Bao gồm: 48 văn bản nợ ban hành (12 nghị định, 27 thông tư, 9 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 17 luật đã có hiệu lực; 139 văn bản (62 nghị định, 5 quyết định, 72 thông tư) quy định chi tiết 18 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8, thứ 9 và thứ 10, sẽ có hiệu lực hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Tình trạng này rất chậm được khắc phục.

Bộ Tư pháp đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung xây dựng, ban hành văn bản (BHVB) quy định chi tiết; thực hiện nghiêm các giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra, nhằm khắc phục cơ bản tình trạng nợ BHVB trong quý I/2016. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện nay, tình trạng nợ văn bản quy phạm pháp luật chưa được cải thiện.

 6 tháng cuối năm 2016, nhiệm vụ xây dựng, BHVB quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ là rất nặng với 185 văn bản. Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy chế công vụ, tập trung chỉnh lý, hoàn thiện để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 46 văn bản nợ ban hành nhằm sớm khắc phục tình trạng nợ BHVB; chủ động nghiên cứu, xây dựng 139 văn bản bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.


Cuộc họp của Bộ Tư pháp về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật cuối tháng 5 cho thấy, hiện còn gần 40 nghị định quy định về điều kiện kinh doanh cần được xây dựng, ban hành trước ngày 1-7-2016; và hơn 10 thông tư liên tịch vẫn còn đang được soạn thảo... rất khó hoàn thành để ban hành trước ngày 1-7-2016. Trước đó, góp ý dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành một số luật, nhiều bộ, ngành hứa sẽ giải quyết xong tình hình nợ đọng văn bản hướng dẫn. Nhưng, theo Bộ Tư pháp, thực tế công tác rà soát lập danh mục văn bản quy định chi tiết còn chậm, thiếu thống nhất, định hướng ngay từ đầu, nhất là đối với thông tư và thông tư liên tịch.

Nếu tình trạng nợ văn bản vẫn tiếp tục bởi các vị tư lệnh ngành không quyết liệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành khó có thể xây dựng và ban hành 184 văn bản hướng dẫn luật thuộc thẩm quyền trước ngày 1-7-2016 theo kế hoạch. Theo nhận định từ Bộ Tư pháp, điều này dẫn đến nhiều trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho rút hoặc gộp nhiều văn bản để ban hành thành một văn bản, hoặc đưa nội dung vào văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nếu các văn bản hướng dẫn trên không được ban hành kịp thời để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác triển khai thi hành luật, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 

Hà Nhân

,
.
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.