.
Cập nhật lúc 09:25, Thứ Ba, 19/03/2013 (GMT+7)

Làm tốt công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo

(BVPL) - Thường trực Ban Bí thư  chỉ đạo ngành tuyên giáo và các cơ quan báo chí cần triển khai đồng bộ, toàn diện và mạnh mẽ ba mặt công tác thông tin chiến lược là thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền.
 
Ngày 18/3, tại Hà Nội, dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 do Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại cần phải được triển khai một cách đồng bộ, thiết thực và hiệu quả hơn nữa với sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương và sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đề ra; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập trên tất cả các lĩnh vực. 
 
Đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Vietnam+
Đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa. Ảnh: TTXVN
 
Để làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý các bộ, ngành hữu quan, các địa phương cần nắm vững nguyên tắc giữ vững độc lập tự chủ, gắn chủ quyền quốc gia với giữ vững môi trường hòa bình để phát triển; vận dụng sáng tạo bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của toàn thể nhân dân ta cũng như của cộng đồng quốc tế; tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tinh thần DOC, tiến tới COC và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước liên quan. 
 
Về công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh các bộ, ngành hữu quan, các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao kiến thức, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, biên giới lãnh thổ. Công tác tuyên truyền về kết quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền với các nước bạn phải trên nguyên tắc tuyên truyền đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời các văn bản pháp lý. 
 
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo TƯ tại hội nghị, năm 2012, ba mặt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền đã được triển khai đồng bộ, toàn diện và mạnh mẽ. Hình thức, phương thức thông tin phong phú, ấn phẩm tuyên truyền nhiều và đa dạng hơn, thông tin bằng tiếng nước ngoài được đẩy mạnh, nhất là tiếng Anh và tiếng Trung; vai trò quan trọng của Internet tiếp tục được chú trọng và tăng cường.
 
Công tác đấu tranh phản bác các luận điệu thù địch và quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia, tôn giáo, dân tộc, chủ quyền, nhân quyền... được triển khai một cách chủ động, kịp thời và linh hoạt, giúp cộng đồng quốc tế, người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài hiểu rõ hơn về tình hình trong nước, đường lối, quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta về những vấn đề quan trọng của đất nước, khu vực và quốc tế. 
 
Bên cạnh những kết quả cơ bản, quan trọng đã đạt được, các đại biểu tham dự hội nghị đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục trên các lĩnh vực thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền thời gian qua; phân tích sâu sắc nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2013 và thời gian tới.
 
 
Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao hiệu quả thông tin, các sản phẩm phục vụ mục đích tuyên truyền đối ngoại, chú trọng tính chính xác, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng cụ thể, tăng cường phối hợp giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội. 
 
Trong năm 2013, các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách bài bản, đồng bộ hơn, nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, giải tỏa kịp thời những vướng mắc trong dư luận đối với các vấn đề liên quan đến công tác biên giới; tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và dư luận quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
 
Phát biểu kết thúc hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền trong năm 2013 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.
 
Trước hết, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” và “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 -2020”. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc.
 
Triển khai có hiệu quả các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại để bạn bè quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài hiểu đúng và ủng hộ các chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn và chính nghĩa của Việt Nam; quảng bá các hình ảnh Việt Nam nhân các sự kiện lớn của đất nước, cũng như của khu vực và quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, khu vực và quốc tế. 
 
Các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung thông tin, tuyên truyền về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, xã hội, nhiệm vụ đối nội, đối ngoại và một số vấn đề quan trọng khác của đất nước; tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, góp phần tạo sự ổn định, thống nhất và đồng thuận xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
 
Theo TTXVN
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.