.
Cập nhật lúc 23:54, Thứ Năm, 08/06/2017 (GMT+7)

Cơ quan điều tra VKSNDTC được trang bị vũ khí quân dụng

(BVPL) - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý, sử dụng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại Quốc hội.

 

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, UBTVQH nhận thấy: Mặc dù vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng, mục đích sử dụng và được trang bị cho các đối tượng khác nhau nhưng chúng đều là nguồn nguy hiểm cao độ có nguy cơ trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nên cần quản lý chặt chẽ trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng nhằm bảo đảm an toàn, tránh thất thoát, hạn chế việc lợi dụng, sử dụng vào hoạt động phạm tội. Việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ đều dựa trên những nguyên tắc chung thống nhất (được quy định tại Điều 4 của dự thảo Luật). Đồng thời, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đã kế thừa quy định của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ (VKVLNCCHT) số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Còn về  đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ (Điều 17, Điều 22, Điều 26, Điều 51 dự thảo Luật Chính phủ trình). Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể đối tượng được trang bị trong dự thảo Luật theo hướng chỉ trang bị vũ khí quân dụng cho các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Một số ý kiến đề nghị thu hẹp đối tượng được trang bị vũ khí; cân nhắc việc trang bị vũ khí quân dụng cho lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng Kiểm lâm, Kiểm ngư, Hải quan, An ninh hàng không, Cơ quan điều tra VKSNDTC... Một số ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng như Công an xã, lực lượng dự bị động viên, các lực lượng chuyên trách chống buôn lậu, doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề đặc biệt, bảo tàng, ...

Về vấn đề này, UBTVQH đã có ý kiến như sau: Đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 17 dự thảo Luật Chính phủ trình là những lực lượng, đơn vị đang được giao nhiệm vụ trực tiếp thi hành công vụ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có tính chất nguy hiểm. Những lực lượng này hiện đang được trang bị vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Riêng đối với Cơ quan điều tra VKSNDTC, hiện nay được xác định là lực lượng điều tra chuyên trách có nhiệm vụ điều tra đối với 38 tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự. Một số trường hợp là đối tượng điều tra của lực lượng này cũng được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, đồng thời có hiểu biết chuyên sâu về pháp luật, tính chất chống đối cũng nguy hiểm, rất khó lường nên khi tiến hành đấu tranh, bắt giữ đối tượng có hành vi chống đối sẽ rất nguy hiểm cho cán bộ, Điều tra viên Cơ quan điều tra VKSNDTC, do đó, cần thiết trang bị vũ khí quân dụng cho lực lượng này để thực hiện nhiệm vụ.

Việc quy định cụ thể các cơ quan, đơn vị được trang bị vũ khí cần bảo đảm linh hoạt, phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn, nên để Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể là phù hợp. Mặt khác, việc quy định cụ thể số lượng, chủng loại vũ khí quân dụng trang bị cho các đơn vị Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, Công an nhân dân thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Vì vậy, dự thảo Luật chỉ quy định chung và giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể.

Đối với ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng, UBTVQH thấy rằng: Công an xã là lực lượng thuộc hệ thống tổ chức Công an nhân dân (theo quy định của Luật Công an nhân dân); lực lượng dự bị động viên là một bộ phận của Quân đội nhân dân (theo quy định của Luật Quốc phòng), đã thuộc đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng trong dự thảo Luật; một số lực lượng chuyên trách chống buôn lậu thì căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động, việc xác định đối tượng được trang bị như dự thảo Luật Chính phủ trình là phù hợp. Đối với các lực lượng, tổ chức, đơn vị khác, UBTVQH đề nghị không trang bị vũ khí quân dụng vì không phù hợp tính chất hoạt động, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về ý kiến đề nghị bổ sung một số đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ (thẩm phán, thanh niên xung phong, lực lượng tự vệ cơ quan, doanh nghiệp), UBTVQH thấy rằng: Hiện nay, tổ chức, hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong chưa được quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật, chưa đủ cơ sở pháp lý để giao quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; mặt khác, lực lượng thanh niên xung phong tuy được huy động tham gia một số nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nhưng lực lượng này chỉ giữ vai trò phối hợp với các lực lượng khác nên việc trang bị công cụ hỗ trợ là không cần thiết.

Đối với hoạt động xét xử của Thẩm phán đã được bảo vệ bởi lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, các hoạt động của Thẩm phán không trực tiếp đối mặt với người có hành vi vi phạm pháp luật nên không cần thiết phải trang bị công cụ hỗ trợ. Còn vũ khí quân dụng trang bị cho lực lượng kiểm lâm, cơ yếu, kiểm ngư, an ninh hàng không, hải quan cửa khẩu, lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của Hải quan, Cơ quan điều tra VKSNDTC (Điều 18 dự thảo Luật Chính phủ trình). Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, quy định loại vũ khí trang bị cho từng đối tượng bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; một số ý kiến đề nghị không quy định cụ thể Điều này mà giao UBTVQH hoặc Chính phủ quy định bảo đảm linh hoạt, phù hợp nhiệm vụ trong từng giai đoạn; có ý kiến đề nghị quy định trường hợp cần thiết phải trang bị các loại vũ khí khác do Chính phủ quyết định.

UBTVQH thấy rằng, việc quy định loại vũ khí trang bị cho các đối tượng như dự thảo Luật Chính phủ trình là cần thiết. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong trường hợp cần thiết, khi tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội có diễn biến phức tạp thì tại khoản 4 Điều này đã giao Thủ tướng Chính phủ quyết định việc trang bị các loại vũ khí ngoài quy định tại Điều này. Đối với ý kiến đề nghị giao Chính phủ quyết định, UBTVQH thấy rằng, trong trường hợp cần trang bị các loại vũ khí khác thì Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định áp dụng pháp luật để trang bị cho từng đối tượng cụ thể, do đó, quy định như dự thảo là phù hợp.
 

Ngọc Đức

,
.
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.