.
Cập nhật lúc 21:44, Thứ Sáu, 15/09/2017 (GMT+7)

Nâng cao chất lượng xét xử, hướng đến xây dựng một nền tư pháp trong sạch

(BVPL) - Với việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án của các Tòa án trong thời gian qua tiếp tục có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ rệt, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Tòa án với vai trò là cơ quan bảo vệ công lý…

Theo báo cáo của TANDTC tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/7/2017, các Tòa án đã giải quyết được gần 1,1 triệu vụ án các loại trong tổng số hơn 1,3 triệu vụ án đã thụ lý. Hầu hết các vụ án đều được giải quyết trong thời hạn quy định của pháp luật; chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án tiếp tục được nâng lên. Việc xét xử các vụ án hình sự cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đã hạn chế các trường hợp kết án oan người không có tội. Đối với các vụ án lớn, trọng điểm, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng đều được các Tòa án phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. Công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự và vụ án hành chính cũng có nhiều chuyển biến, tiến bộ cả về tiến độ và chất lượng; tỷ lệ các vụ án được giải quyết bằng hòa giải thành mỗi năm đều đạt trên 50%.

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao cho biết, cải cách tư pháp là chủ trương lớn thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp nhằm bảo vệ công lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Đối với hệ thống TAND, từ những định hướng về cải cách tư pháp trong các nghị quyết của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật, TANDTC đã chỉ đạo TAND các cấp triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng xét xử, hướng đến xây dựng một nền tư pháp trong sạch, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Theo đó, trong 3 năm qua, với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ mang tính đột phá, TAND các cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đặc biệt là công tác xét xử các loại vụ án được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của đất nước.

 

Tại Hà Nội, trong các ngày 11 và 12/9/2017, cùng với việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, TAND tối cao cũng đã tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2017), trao tặng Kỷ niệm chương và các hình thức khen thưởng cho các đồng chí có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển của Tòa án đồng thời phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ, giao lưu với chủ đề “Biển đảo quê hương”.


Cũng theo TANDTC, các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới để nâng cao chất lượng công tác xét xử mà Tòa án các cấp cần tập trung triển khai thực hiện, đó là: Tăng cường công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật; đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử TAND; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án; tăng cường công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử; nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đồng thời đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án…
 

P.V

,
.
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.