.
Cập nhật lúc 01:57, Thứ Năm, 09/11/2017 (GMT+7)

Cách mạng Tháng Mười Nga: Mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại

Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2017) được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Hà Nội phối hợp tổ chức. Sáng ngày 5-11 vừa qua, tại Hà Nội, 3.500 đại biểu đã tham dự Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tới dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn...
 
 
Đọc diễn văn Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới, phá tan một mảng lớn trong hệ thống Chủ nghĩa tư bản đế quốc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. 
 
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã tiếp sức cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nhiều Đảng cộng sản và công nhân ở các nước đã ra đời, hình thành một phong trào quốc tế sâu rộng khắp năm châu đi tiên phong trong cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lý tưởng cao đẹp và độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.  
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự đã sáng tạo ra một kỷ nguyên mới của nước Nga, đồng thời đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, trở thành biểu tượng vĩ đại của thời đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá: "Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái đất".
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định, mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp cận, tiếp thu, vận dụng sáng tạo rất thành công những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo và đang kiên định, kiên trì tiến hành từng bước vững chắc công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta.
 
Với tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và ý chí Việt Nam, với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, với niềm tin son sắt vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào tương lai tươi sáng của đất nước, tin tưởng chắc chắn rằng, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội - Tổng Bí thư chỉ rõ.
 
Ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, phát biểu cảm nghĩ, là lớp người ngay từ buổi đầu được thụ hưởng nền giáo dục của chế độ mới, những người ở thế hệ ông đã được thấm sâu những hệ quả cao cả và tất yếu của Cách mạng Tháng Mười Nga. 
 
Ông Vinh cho rằng, nếu không có Cách mạng Tháng Mười Nga thì không có Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 
Nếu không có sự giúp đỡ chí tình của nhân dân Liên Xô dành cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thì thế hệ những người như ông không có may mắn được đặt chân đến đất nước của Cách mạng Tháng Mười để học tập và nghiên cứu, tiếp nhận tri thức, kỹ thuật tiên tiến trong rất nhiều ngành học, trở thành những hành trang quý giá giúp họ trở về Tổ quốc phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
 
Ông Vinh còn khẳng định, những dấu ấn trường tồn và thành quả tốt đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn còn hiển hiện trong đời sống chính trị, xã hội, tinh thần của biết bao thế hệ người Việt Nam.
Còn bà Tạ Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ niềm vinh dự và tự hào được đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 100 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga- một sự kiện lịch sử vĩ đại trong thế kỷ XX. 
 
Thời gian đã trôi qua, nhưng qua những trang sử, thước phim và qua những câu chuyện của thế hệ đi trước - những người đã từng học tập và nghiên cứu về lịch sử nước Nga, thế hệ trẻ hôm nay đã hiểu được tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Chúng tôi hiểu rằng, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã truyền tỏa ánh sáng của chủ nghĩa Mác- Lênin, cổ vũ và góp phần khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực tự cường, niềm khát khao được cống hiến cho độc lập tự do, hòa bình thống nhất tổ quốc; góp phần hiện thực hóa lý tưởng cách mạng của bao lớp  thanh niên Việt Nam... 
 
Mai Hòa
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.