.
Cập nhật lúc 22:50, Thứ Hai, 19/12/2016 (GMT+7)

Hoàn thiện Dự thảo Quy trình tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan BHXH tại các cơ sở y tế công lập

(BVPL) - Sáng 15/12, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức cuộc họp xin ý kiến tư vấn chuyên gia các Bộ, ngành về Dự thảo quy trình tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan BHXH tại các cơ sở y tế công lập. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn chủ trì cuộc họp với sự tham dự của đại diện Bộ KH-ĐT, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và 2 đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam (Ban Dược và VTYT, Vụ Pháp chế).
 
Trách nhiệm của cơ quan BHXH Việt Nam trong việc tham gia đấu thầu thuốc đã được quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Đấu thầu và Thông tư số 11/2016/TT-BYT (ngày 11/5/2016) của Bộ Y tế. Do đó, BHXH Việt Nam sẽ phải xây dựng, ban hành Quyết định quy định “Quy trình tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan BHXH tại các cơ sở y tế công lập” để hướng dẫn BHXH các tỉnh, cán bộ BHXH tỉnh và các đơn vị, cá nhân BHXH Việt Nam tham gia vào quá trình đấu thầu thuốc theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.
 
Theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT, khi mua thuốc từ nguồn quỹ BHXH, cơ quan BHXH sẽ tham gia 6 khâu của quá trình đấu thầu thuốc và tham gia điều tiết thuốc, bao gồm: Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Tham gia điều tiết việc thực hiện thỏa thuận khung của các cơ sở KCB đối với đấu thầu tập trung cấp địa phương, đấu thầu tập trung cấp quốc gia và đàm phán thuốc.
 
Dự thảo Quy trình do Ban Dược và Vật tư Y tế (BHXH Việt Nam) xây dựng dự kiến gồm 4 chương, 22 điều. Trong đó quy định chi tiết về một số nội dung: Tiêu chuẩn cán bộ BHXH tham gia đấu thầu thuốc và trách nhiệm khi tham gia đấu thầu; Hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ của thành viên cơ quan BHXH tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế, đấu thầu tập trung cấp địa phương, đấu thầu tập trung quốc gia; Hướng dẫn tổ chức thực hiện tại BHXH tỉnh và tổ chức thực hiện tại BHXH Việt Nam.
 
Các chuyên gia trong cuộc họp tập trung thảo luận về quy trình đấu thầu, vai trò của BHXH Việt Nam trong công tác đấu thầu thuốc.
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn nhấn mạnh, theo quy định cơ quan BHXH sẽ tham gia vào quá trình đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập không phải với tư cách là chủ đầu tư, mà là một thành viên của Hội đồng. Do đó, dự thảo Quy trình phải xác rõ việc cơ quan BHXH tham gia như thế nào, vai trò cũng như quyền và trách nhiệm trong quá trình đấu thầu. Quy trình đấu thầu phải được xây dựng theo nguyên tắc không được làm phát sinh thêm thủ tục hành chính ngoài quy định đấu thầu thuốc đã được ban hành, những nội dung cần thiết phát sinh phải được sự đồng thuận của các Bộ, ngành quản lý.
 
Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Dược và Vật tư Y tế tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo quy trình, sớm ban hành trong thời gian tới.
 
PV
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.