.
Cập nhật lúc 23:49, Thứ Hai, 12/06/2017 (GMT+7)

Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Chuyển hóa theo tinh thần xây dựng một Nhà nước kiến tạo

(BVPL) - Xác định định đây là một đạo luật hết sức quan trọng trong bối cảnh chúng ta vừa mới có Nghị quyết của Trung ương 5, trong đó xác định khu vực kinh tế tư nhân là một thành phần, một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước. Tất cả ý kiến đều chung một quan điểm, tập trung và cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, đóng góp cho xây dựng đất nước.

 

TIN LIÊN QUAN

Đề cập đến Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa nhận đây là lần đầu tiên chúng ta ban hành một đạo luật để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong khi trên thế giới nhiều nước đã ban hành luật này từ rất lâu, như Nhật Bản ban hành từ năm 1963, Hàn Quốc từ năm 1965. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng đầy đủ, để triển khai các hoạt động hỗ trợ cho DNNVV. Cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đang hết sức quan tâm đến sự ra đời của dự luật này.

Cách tiếp cận của chúng ta hiện nay là xác định nhu cầu của DNNVV để thiết kế nên các nội dung hỗ trợ chứ không phải mình có gì cho doanh nghiệp thì mình cấp cho doanh nghiệp hay ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể, tinh thần của Luật lần này là chúng ta khảo sát tất cả nhu cầu của các doanh nghiệp, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế hiện nay để tìm hiểu tại sao các doanh nghiệp của ta không lớn lên được, tại sao không thành lập được, thành lập lên rồi tại sao hoạt động khó khăn... Tất cả những nhu cầu ấy đều đã được tổng hợp và khái quát hóa lên thành những nội dung và chúng ta đã đưa vào thành 7 nội dung hỗ trợ chung và 3 nội dung hỗ trợ có mục tiêu vì tinh thần lần này là xác định từ nhu cầu của doanh nghiệp.

Trong Dự thảo Luật lần này khẳng định chúng ta đã chuyển hóa theo tinh thần xây dựng một Nhà nước kiến tạo, tức là đã chuyển doanh nghiệp là đối tượng quản lý thành doanh nghiệp là một đối tượng phục vụ, đồng hành cùng phát triển trong xã hội, đấy là tinh thần mới. Luật lần này đã thể hiện được quan điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đó là những vấn đề hỗ trợ cho các doanh nghiệp có khả năng mang lại hiệu quả tốt và đáp ứng được tiêu chí. Đối với các dịch vụ công của Nhà nước khi dùng ngân sách thì chúng ta cũng không cung cấp qua các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, mà thực hiện đấu thầu cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện.

 

1a
Chuyển doanh nghiệp từ đối tượng quản lý thành đối tượng phục vụ.


Về xây dựng luật khung, luật chung hay chi tiết, cơ bản các ý kiến thống nhất, ủng hộ Luật nhưng cho rằng nó chưa được chi tiết. Tinh thần của luật như báo cáo trước Quốc hội, có hai cách tiếp cận: Một là nếu chi tiết thì sẽ giảm đi tính ổn định của hệ thống luật pháp. Nếu quy định lại luật khung thì tùy thuộc vào tình hình thực tế, mục tiêu hỗ trợ trong từng thời kỳ và nguồn lực của ngân sách Nhà nước, Chính phủ sẽ linh hoạt hơn và có những quy định phù hợp. Thể hiện rõ nhất là dự thảo Luật đã quy định có 7 vấn đề được quy định trong nghị định thì chúng ta đã xây dựng 4 nghị định kèm theo. Tức là khi ban hành luật này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đồng thời trình Chính phủ nghiên cứu để ban hành luôn 4 nghị định. Từ đó, các cơ chế, chính sách mà Quốc hội thông qua bởi luật sẽ được đưa vào cuộc sống bằng các nghị định của Chính phủ.

Tinh thần của luật lần này là hỗ trợ các tổ chức trung gian chứ không hỗ trợ trực tiếp, nên khi các tổ chức trung gian cung cấp các dịch vụ cho các DNNVV thì càng cung cấp nhiều càng tốt. Thế nên tất cả các DNNVV nếu đáp ứng được các điều kiện, các tiêu chí thì đều được sử dụng các hỗ trợ trung gian này, trừ 3 hỗ trợ có mục tiêu. Tại sao 3 hỗ trợ có mục tiêu lại thiết kế như vậy? Đấy là tinh thần hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm theo mục tiêu của Chính phủ trong từng thời kỳ, mục tiêu của chúng ta hiện nay là đang tập trung vào cơ cấu lại kinh tế và gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Có nhiều ý kiến cho rằng vấn đề thuế là vấn đề được các doanh nghiệp cũng quan tâm nhưng chưa được quy định cụ thể. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quá trình soạn thảo sẽ không quy định các mức thuế cụ thể trong các luật hiện nay, chỉ đưa nguyên tắc chung là sẽ thấp hơn mức thuế phổ thông quy định tại Luật Thuế. Tinh thần chung là sẽ kiến nghị để sửa sớm Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó quy định các DNNVV sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào.
 

Xuân Hưng

,
.
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.