.
Cập nhật lúc 22:24, Thứ Tư, 28/12/2016 (GMT+7)

Ngành KSND triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2017

(BVPL) - Chiều ngày 28/12/2016 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Kiểm sát năm 2017. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng đại diện Lãnh đạo một số Bộ, Ban, Ngành Trung ương.
 
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước

 

Về phía ngành KSND tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSNDTC; đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo VKSNDTC qua các thời kỳ; lãnh đạo, cán bộ các đơn vị trực thuộc VKSNDTC; VKSND cấp cao 1, 2, 3; Viện trưởng, Chánh Văn phòng VKSND các tỉnh, thành phố và Viện kiểm sát quận sự cấp quân khu…

 

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu
 
Tại Hội nghị, sau khi đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát của ngành KSND năm 2016. Theo Báo cáo, trong năm qua, toàn ngành Kiểm sát tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của Quốc hội. Ngành đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự và hoạt động điều tra tội phạm thuộc thẩm quyền. Ngay từ đầu năm 2016, Viện trưởng VKSNDTC đã ban hành 03 chỉ thị chuyên đề để tập trung chỉ đạo toàn Ngành thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm đó là nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên phiên tòa; tăng cường công tác kháng nghị án hình sự; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị về tăng cuờng trách nhiệm công tố, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, bảo đảm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu trong các nghị quyết số 37, 63, 96 và 111 của Quốc hội, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, ngành Kiểm sát cũng đã chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chống oan, sai; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp khác; tập trung triển khai quán triệt và thi hành các đạo luật mới về tư pháp đồng thời đã chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành.
 
Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2016
Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2016

Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC trình bày Chỉ thị công tác năm 2017
Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC trình bày Chỉ thị công tác năm 2017

 

Sau khi đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2016, đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC cũng đã trình bày Chỉ thị công tác của ngành KSND năm 2017. Chỉ thị khẳng định, năm 2017, tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, ngành KSND tập trung phấn đấu thực hiện mục tiêu: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các đạo luật mới về tư pháp, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao hiệu quả công tác điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát; xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, Chỉ thỉ cũng xác định phương châm hoạt động của toàn Ngành thời gian tới đó là: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” đồng thời tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSNDTC đã ban hành; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các đạo luật mới về tư pháp; đề cao trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp, Thủ trưởng đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ đồng thời bảo đảm các điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của VKSND.

 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng kết quả, thành tích xuất sắc mà ngành KSND đạt được trong năm 2016. Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ngành Kiểm sát đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Ngành Kiểm sát nhân dân đã tiếp tục đổi mới các mặt công tác, nhất là công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đã ban hành nhiều chỉ thị chuyên đề chỉ đạo sâu sát các lĩnh vực công tác; tổ chức nhiều hội nghị có chất lượng và thiết thực nhằm kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
 
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
 
Điểm lại những kết quả nổi bật mà ngành Kiểm sát đạt được, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng khẳng định, kết quả công tác của ngành KSND đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
 
Đồng tình với những phương hướng và nhiệm vụ mà ngành KSND nêu lên tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã đề cập đến những nội dung trọng tâm công tác năm 2017 đề nghị toàn Ngành tập trung triển khai thực hiện như: Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành hữu quan tham gia xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và các dự án luật khác, bảo đảm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành luật thời gian qua, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; đồng thời, phối hợp hướng dẫn triển khai thi hành các đạo luật về tư pháp, bảo đảm sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế với cơ quan công tố các nước trên thế giới nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp cũng như về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tranh thủ sự hỗ trợ về trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác của Ngành. Ngoài ra, cần phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Viện kiểm sát nhân dân với các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy VKSND bốn cấp theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014; chú trọng công tác đánh giá cán bộ, công chức; rà soát, bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ có chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới.
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo VKSNDTC và các đại biểu ngành KSND
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo VKSNDTC và các đại biểu ngành KSND
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, ngành KSND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, nhất định có những bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn trong năm 2017, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí tặng hoa các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp cao, cấp tỉnh nghỉ hưu năm 2016
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí tặng hoa các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp cao, cấp tỉnh nghỉ hưu năm 2016
 
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước tại Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí thay mặt Ban cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo VKSNDTC và toàn thể cán bộ công chức ngành KSND trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và tình cảm của Chủ tịch nước dành cho ngành Kiểm sát. Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí cũng khẳng định, toàn Ngành sẽ tiếp thu đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch nước để bổ sung vào chương trình kế hoạch công tác của Ngành năm 2017 đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm góp phần thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” mà ngành Kiểm sát đã đề ra trong năm 2017 và thời gian tiếp theo.
 
Theo kế hoạch, sáng mai (29/12/2016), Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2017 sẽ tiếp tục với nội dung trọng tâm về công tác thi đua khen thưởng. Báo BVPL sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ngày làm việc thứ hai của Hội nghị trong bản tin sau.
 
Văn Tình
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.