.
Cập nhật lúc 15:48, Thứ Năm, 29/12/2016 (GMT+7)

Nhiều kết quả tích cực trong các phong trào thi đua

(BVPL) - Tiếp theo chương trình Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Kiểm sát năm 2017, trong ngày làm việc thứ hai vào sáng ngày 29/12/2016, dưới sự điều hành của đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSNDTC, các đại biểu đã nghe các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tham luận đồng thời tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng, công bố và trao các danh hiệu thi đua…
 
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC phát biểu kết luận Hội nghị
 
Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND năm 2016 do đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC trình bày tại Hội nghị cho thấy, thực hiện Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, các đơn vị trong toàn Ngành đã tổ chức nhiều đợt thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn của đất nước; gắn phong trào thi đua của Ngành với phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
 
Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và Chỉ thị thi đua khen thưởng năm 2017
Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và Chỉ thị thi đua khen thưởng năm 2017
 
Phong trào thi đua của toàn Ngành đã hướng trọng tâm vào việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu được đề ra trong Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của Ngành năm 2016. Với khí thế phấn khởi, quyết tâm thi đua sôi nổi và được sự chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra uốn nắn kịp thời nên các phong trào thi đua của toàn Ngành đã đi đúng hướng, đạt hiệu quả cao. Đã xuất hiện nhiều tấm gương thi đua tiêu biểu, nhiều sáng kiến, giải pháp hay được áp dụng; nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đã tiếp tục đạt và vượt mức quy định theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Quyết định số 62/QĐ-VKSTC ngày 22/2/2013 của Viện trưởng VKSNDTC. Cùng với đó, công tác khen thưởng đã được lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc VKSNDTC và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thực hiện kịp thời nên đã động viên và khuyến khích những tập thể, cá nhân có thành tích phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới, đem lại hiệu quả cao hơn trong công tác, tạo khí thế cho phong trào thi đua.
 

Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị
Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị
 
Trên cơ sở thành tích đã đạt được của các tập thể và cá nhân, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND đã xem xét và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xét tặng và đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương các loại cho 26 tập thể, 10 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 13 cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 03 cá nhân. Căn cứ vào thành tích thi đua qua các phong trào, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND đã đề nghị và Viện trưởng VKSNDTC đã tặng Bằng khen cho 627 tập thể, 2.313 cá nhân trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” cho 183 cá nhân. 
 
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trao “Cờ thi đua của Chính phủ” cho 20 tập thể
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trao “Cờ thi đua của Chính phủ” cho 20 tập thể
 
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành đã xét, báo cáo Viện trưởng VKSNDTC trình Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” cho 20 tập thể; Viện trưởng VKSNDTC tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” cho 54 tập thể; tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” cho 278 tập thể; tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSNDTC cho 175 tập và 595 cá nhân; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 31 tập thể; công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho 255 cá nhân; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 102 cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc VKSNDTC. VKSND các địa phương công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 479 tập thể và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 2.023 cá nhân. 
 
Tiếp đó, đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm cũng đã trình bày Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của ngành KSND. Theo đó, năm 2017, ngành KSND xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 đó là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các đạo luật mới về tư pháp, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao hiệu quả công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSNDTC; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật, tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp; hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; xây dựng ngành Kiểm sát vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; đồng thời nâng cao chất lượng công tác khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên kịp thời phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
 

Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC trao “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” cho 54 tập thể
Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC trao “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” cho 54 tập thể
 
Cũng tại Hội nghị, VKSNDTC đã công bố và tiến hành trao “Cờ thi đua của Chính phủ” cho 20 tập thể và “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” cho 54 tập thể vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Tiếp đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSNDTC phát biểu kết luận Hội nghị. Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí đã điểm lại những kết quả nổi bật mà ngành KSND đạt được trong năm 2016, nêu lên những mặt còn tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục đồng thời tin tưởng, bước sang năm 2017, toàn thể cán bộ, công chức ngành KSND sẽ nỗ lực, cố gắng, vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện hiệu quả phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” mà Ngành đã đề ra, từ đó hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.
 
Văn Tình
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.