.
Cập nhật lúc 14:12, Thứ Ba, 10/01/2017 (GMT+7)

Vụ 14, VKSNDTC triển khai công tác năm 2017

(BVPL) - Sáng ngày 10/1/2017 tại trụ sở VKSNDTC, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, VKSNDTC (Vụ 14) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Theo báo cáo, năm 2016, Vụ 14 đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công theo chức năng, nhiệm vụ. Đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo VKSNDTC tổ chức triển khai thi hành hiệu quả 07 đạo luật về tư pháp trong ngành KSND, tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC và Kế hoạch triển khai thi hành các đạo luật này. Đặc biệt, Vụ 14 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp Lãnh đạo VKSNDTC chủ trì xây dựng 02 Thông tư liên tịch hướng dẫn về quan hệ phối hợp giữa VKSNDTC và TAND tối cao về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính; Chương trình công tác cải cách tư pháp của ngành KSND giai đoạn 2016-2021, Chương trình trọng tâm công tác của Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; tổ chức thẩm định các quy chế, quy định về nghiệp vụ của Ngành. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến phối hợp tuyên truyền về 07 đạo luật mới như phối hợp tổ chức cuộc thi Chúng tôi là Kiểm sát viên, xây dựng nội dung, phát hành 07 cuốn sách giới thiệu những nội dung mới của 07 đạo luật và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác được phân công.
 
Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể lãnh đạo Vụ 14
Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể lãnh đạo Vụ 14

 

Vụ trưởng Vụ 14 Hoàng Thị Quỳnh Chi chủ trì Hội nghị
Vụ trưởng Vụ 14 Hoàng Thị Quỳnh Chi chủ trì Hội nghị
 
Trong Chương trình trọng tâm công tác năm 2017 của đơn vị, Vụ 14 xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá là “Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành BLHS năm 2015 thuộc trách nhiệm của VKSNDTC”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đột phá nêu trên, Vụ 14 cũng đã đề ra 03 giải pháp, biện pháp đột phá đó là: Tăng cường tính thực tiễn trong công tác xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc VKSNDTC, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các Viện kiểm sát cấp dưới trong thực hiện công tác xây dựng pháp luật và nghiên cứu khoa học; tăng cường khảo sát, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật, thực tiễn ứng dụng kết quả nghiên cứu đề án, đề tài khoa học.
 
Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho Vụ 14
Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho Vụ 14
 
Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Vụ 14, đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Vụ 14 trong năm 2016 để đạt được những kết quả và thành tích nổi bật. Theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể, những kết quả công tác năm 2016 của Vụ 14 đã góp phần tác động tích cực, kịp thời trong việc giúp Lãnh đạo VKSNDTC cụ thể hóa nội dung, tinh thần các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ngành năm 2016, tạo động lực thúc đẩy tích cực các hoạt động của ngành KSND ngày càng được tăng cường, đi vào nền nếp đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các công tác thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể mong rằng, năm 2017, Vụ 14 sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt, chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác đã được đơn vị xác định như công tác pháp chế; công tác quản lý khoa học và nghiên cứu khoa học; công tác cải cách tư pháp cũng như nhiệm vụ trọng tâm đột phá…
 
Văn Tình
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.