.
Cập nhật lúc 13:54, Thứ Hai, 13/02/2017 (GMT+7)

Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2017

(BVPL) - Sáng ngày 13/2/2017 tại trụ sở cơ quan, VKSNDTC đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2017. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Công đoàn VKSNDTC chủ trì Hội nghị.
 
Theo báo cáo, trong năm qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ), đoàn viên Công đoàn VKSNDTC đã tích cực trong công tác nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chế độ có liên quan trực tiếp đến CBCCVCLĐ. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Công đoàn VKSNDTC tập trung thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBCCVCLĐ của cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung tham gia, giám sát việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho CBCCVCLĐ; bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng trong thực hiện các chế độ, chính sách về nâng lương, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ… Việc chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVCLĐ, đoàn viên được Ban Chấp hành Công đoàn VKSNDTC thường xuyên quan tâm, chú trọng; việc triển khai dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức VKSNDTC tiếp tục được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ hợp đồng. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ được thực hiện tốt, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan, đơn vị.
 
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Công đoàn VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị sơ kết
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Công đoàn VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị sơ kết
 
Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình công tác tuyên truyền giáo dục năm 2016 của Ngành, cơ quan, Công đoàn VKSNDTC tích cực đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị trong CBCCVCLĐ; phối hợp với chính quyền và Đài THVN tổ chức thành công Cuộc thi Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2016... Công tác tuyên truyền giáo dục của Công đoàn VKSNDTC đã bám sát Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và đạt được kết quả thiết thực; góp phần đưa các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Công đoàn vào cuộc sống từ đó nhằm động viên cán bộ, công chức yên tâm, phấn khởi công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng; hoạt động nữ công và phong trào nữ CBCCVCLĐ cũng như công tác kiểm tra, giám sát, tài chính cũng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, theo Công đoàn VKSNDTC, căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, các Công đoàn bộ phận trực thuộc cần chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xác định nhiệm vụ chủ yếu, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ như: Tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện Chỉ thị số 26 ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Nghị quyết số 01 ngày 9/1/2014 và Nghị quyết số 02 ngày 7/11/2014 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam (khóa IV). Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XXIV Công đoàn VKSNDTC. Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ gắn với nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVCLĐ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ, tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn, gắn với chủ đề năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên” đồng thời giải quyết kịp thời vướng mắc về dự án nhà ở; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng thi công của dự án nhà ở cho cán bộ, công chức cơ quan VKSNDTC.
 
Tại Hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Công đoàn VKSNDTC, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt một số hoạt động của Công đoàn trong năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; dự thảo Chương trình công tác của Ban Chấp hành Công đoàn VKSNDTC năm 2017; báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn đồng thời nghe thông báo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và Kế hoạch phát động thi đua năm 2017 của Công đoàn VKSNDTC.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Công đoàn VKSNDTC nêu rõ, nhìn chung trong năm 2016 Công đoàn VKSNDTC đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra và đạt những kết quả tích cực. Theo đó, CBCCVCLĐ, đoàn viên Công đoàn VKSNDTC luôn nhất trí cao với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điểm lại một số kết quả nổi bật đạt được, nêu lên những mặt còn tồn tại trong năm 2016, đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Bùi Mạnh Cường cũng đề nghị các Công đoàn bộ phận cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác đã đề ra trong năm 2017. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Bùi Mạnh Cường tin tưởng, toàn thể CBCCVCLĐ và đoàn viên Công đoàn VKSNDTC sẽ phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, khắc phục khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống thi đua ái quốc, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác, quyết tâm để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của Ngành, của cơ quan và đơn vị trong năm 2017 và thời gian tới.  
 
Đắc Thái
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.
.