.
Cập nhật lúc 17:56, Thứ Hai, 06/03/2017 (GMT+7)

VKSNDTC tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

(BVPL) - Sáng ngày 6/3/2017 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSNDTC năm 2017. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC và các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm, Lê Hữu Thể, Bùi Mạnh Cường. Cùng dự hội nghị có đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng hơn 260 đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan VKSNDTC.
 
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSNDTC năm 2016. Báo cáo chỉ rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSNDTC năm 2016 trên các mặt như kết quả thực hiện trách nhiệm của Lãnh đạo VKSNDTC; kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn và những kết quả trong việc thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSNDTC và cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSNDTC. Theo Báo cáo, năm 2016, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSNDTC tiếp tục được tăng cường và có nhiều đổi mới. Viện trưởng VKSNDTC đã ban hành 10 chỉ thị, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, hoàn thành tốt các mặt công tác của Ngành, trong đó tập trung thi hành 7 đạo luật mới về tư pháp; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; xây dựng Đảng, xây dựng Ngành vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.   

 

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC trình bày Báo cáo tại Hội nghị

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Công đoàn cơ quan VKSNDTC đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSNDTC năm 2016. Báo cáo nêu rõ, đối chiếu với Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan VKSNDTC năm 2016, Ban Chấp hành Công đoàn VKSNDTC đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đã chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; duy trì và tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên cơ quan VKSNDTC.

 

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó viện trưởng VKSNDTC trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó viện trưởng VKSNDTC trình bày Báo cáo tại Hội nghị

 

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Đào Văn Ngọc phát biểu tại Hội nghị
Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Đào Văn Ngọc phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC đã ghi nhận, đánh giá sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSNDTC trong năm 2016 góp phần cùng toàn Ngành đạt được những kết quả tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao. Nêu lên một số hạn chế, thiếu sót trong năm 2016, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí cũng đã đề cập đến những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 mà Cơ quan VKSNDTC cần tập trung thực hiện liên quan đến công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan; về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng cơ quan văn hóa, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí cũng như về chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí nhấn mạnh, năm 2017, cùng với việc thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSNDTC cần tiếp tục nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, của Ngành trong thi hành công vụ, bảo đảm trật tự nội vụ, tuân thủ chế độ bảo mật thông tin liên quan đến công tác nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao cho ngành KSND.   
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016; Báo cáo tổng hợp và giải trình các ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức đối với lãnh đạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSNDTC. Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu ý kiến đánh giá, chỉ đạo đồng thời nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSNDTC năm 2017. 
 
Văn Tình
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.