.
Cập nhật lúc 22:23, Thứ Năm, 25/05/2017 (GMT+7)

Kiện toàn Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020

(BVPL) - Sáng ngày 25/5/2017 tại trụ sở cơ quan, đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Các thành viên Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cùng tham dự cuộc họp.
 
Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trao quyết định kiện toàn Hội đồng nhà trường
 
Tại cuộc họp, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ VKSNDTC đã công bố Quyết định số 191/QĐ-VKSTC ngày 23/5/2017 của Viện trưởng VKSNDTC về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Theo quyết định, số lượng thành viên Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 được nâng lên từ 15 người lên 17 người. Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 do đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC làm Chủ tịch Hội đồng. Ngoài các thành viên trước đây, Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 còn được bổ sung các thành viên đó là: Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học VKSNDTC; đồng chí Lương Văn Thành, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính VKSNDTC; đồng chí Vũ Đức Hạnh, Trưởng phòng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; đồng chí Bùi Thị Hạnh, Trưởng khoa Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và đồng chí Phạm Thị Trang, Phó Trưởng khoa Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.
 
Tập thể Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020
Trao quyết định bổ sung các thành viên Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề cập đến các nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời khẳng định tầm quan trọng của Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Lê Hữu Thể nhấn mạnh, với việc kiện toàn Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian tới, các thành viên Hội đồng nhà trường cần thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Trường đại học cũng như Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa nhà trường ngày càng phát triển vững chắc hơn trong thời gian tiếp theo.
 
V.T
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.