.
Cập nhật lúc 12:35, Thứ Sáu, 19/05/2017 (GMT+7)

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII

(BVPL) - Sáng ngày 19/5/2017 tại trụ sở VKSNDTC, Đảng bộ VKSNDTC đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 5 khóa XII). Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSNDTC chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC; đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSNDTC; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường cùng toàn thể các cán bộ, đảng viên thuộc Cơ quan VKSNDTC.
 
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
 
Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan VKSNDTC đã nghe đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí thông báo nhanh các nội dung cơ bản và kết quả của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 5 đến ngày 10/5/2017 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình, đề án và các báo cáo. Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương; đặc biệt là nhất trí ban hành ba Nghị quyết về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng tán thành với Tờ trình và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đồng thời quyết định một số vấn đề quan trọng khác...
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
 
Theo khẳng định, 03 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XII là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng và việc thi hành kỷ luật cán bộ được Trung ương đồng tình, nhất trí cao sẽ góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, việc tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
 
V.T
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.