.
Cập nhật lúc 09:43, Thứ Sáu, 14/07/2017 (GMT+7)

VKSNDTC góp ý đối với Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành Bộ luật hình sự năm 2015

(BVPL) - Chiều ngày 13/7/2017 tại trụ sở cơ quan, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, VKSNDTC đã tổ chức cuộc họp giữa một số đơn vị liên quan thuộc VKSNDTC để thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành Bộ luật hình sự năm 2015.
 
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC chủ trì Hội nghị
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC chủ trì Hội nghị
 
Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13. Tại điều 3 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nêu rõ: Chính phủ, TAND tối cao, VKSNDTC trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp tổ chức rà soát các văn bản có liên quan để kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hoặc đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định của Bộ luật hình sự năm 2015. Ngay sau khi Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 được thông qua, Lãnh đạo VKSNDTC đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc VKSNDTC phối hợp xây dựng dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội. 
 
Tại cuộc họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, đại diện các đơn vị liên quan thuộc VKSNDTC đã thảo luận, góp ý đối với một số nội dung trong dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 như: Các công việc cần tiếp tục thực hiện kể từ ngày Luật số 12/2017/QH14 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 được công bố; một số nội dung cần lưu ý kể từ ngày 1/1/2018 khi Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực; việc tổ chức thực hiện. Theo VKSNDTC, cùng với việc tổ chức cuộc họp, dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 cũng đã được gửi xin ý kiến các đơn vị liên quan thuộc VKSNDTC. Mục đích chính là nhằm góp phần bảo đảm thi hành đúng Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội.
 
V.T
 
Tại điều 3 Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội nêu rõ: Chính phủ, TAND tối cao, VKSNDTC trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ luật hình sự năm 2015 trong nhân dân, cán bộ, công chức và viên chức, nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng của Bộ luật này trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

 

,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.