.
Cập nhật lúc 08:53, Thứ Hai, 28/08/2017 (GMT+7)

Chi bộ Vụ 2, VKSNDTC:

Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020

(BVPL) - Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy VKSNDTC về Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và sự chỉ đạo của Đảng ủy  VKSNDTC về việc giao cho Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội, VKSNDTC (Vụ 2) tổ chức Đại hội Chi bộ điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, mới đây tại trụ sở cơ quan, Chi bộ Vụ 2 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đến dự Đại hội Chi bộ Vụ 2 có đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSNDTC cùng đại diện các Chi bộ thuộc Đảng ủy VKSNDTC.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi ủy Chi bộ Vụ 2 cho thấy, sau Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ Vụ 2 có 35 cán bộ, công chức, trong đó có 31 đồng chí là đảng viên. Hiện nay đơn vị có 27 cán bộ, công chức, trong đó có 25 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ Vụ 2 đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được quan tâm đúng mức và có nhiều cải tiến trên các phương diện. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên được ổn định. Những kết quả trên đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, đã tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình kế hoạch công tác của đơn vị và các tổ chức trong giai đoạn tiếp theo. Chính vì thế, nhằm phát huy những kết quả đạt được, Chi bộ Vụ 2 đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020…   

Tại Đại hội, cùng với việc đánh giá việc triển khai Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Lê Thị Tuyết Hoa được bầu làm Bí thư Chi bộ Vụ 2 và đồng chí Phùng Đức Tiến được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Lê Thị Tuyết Hoa, Bí thư Chi bộ Vụ 2 nhiệm kỳ 2017 - 2020 cho biết, cùng với việc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 thì trong nhiệm kỳ này, Chi bộ Vụ 2 sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị đồng thời sẽ quyết tâm giữ vững là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.   
 

V.T

,
.
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.