.
Cập nhật lúc 10:17, Thứ Sáu, 25/08/2017 (GMT+7)

VKSND tối cao Giao ban công tác Quí IV năm 2017

(BVPL) - Ngày 24/8/2017 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý IV năm 2017. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSNDTC cùng Viện trưởng các VKSND cấp cao… 
 
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị Giao ban công tác Quý IV
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị Giao ban công tác Quý IV

 

Lãnh đạo VKSNDTC chủ trì Hội nghị  Giao ban công tác Quý IV
Lãnh đạo VKSNDTC chủ trì Hội nghị Giao ban công tác Quý IV
 
Báo cáo tóm tắt của VKSNDTC cho thấy, trong quý III năm 2017, các đơn vị thuộc VKSNDTC, các VKSND cấp cao tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; quán triệt thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Viện trưởng VKSNDTC, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Viện trưởng VKSND cấp cao đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ; chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm; các đơn vị đã cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện kiểm sát, nhất là những nhiệm vụ, quy định mới của pháp luật; chú trọng giải quyết án, các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; quan tâm hơn đến công tác hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ. Công tác triển khai thi hành các đạo luật, nghị quyết liên quan đến công tác của Ngành được tiến hành khẩn trương, bài bản. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, tiếp tục kiện toàn lãnh đạo chủ chốt tại một số đơn vị thuộc VKSNDTC, VKSND cấp cao; công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được quan tâm thực hiện, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường. Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, công vụ, tài chính công và các nhiệm vụ khác tiếp tục đạt những kết quả tích cực. Cùng với đó, các VKSND cấp cao có nhiều đổi mới trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tiếp tục đạt kết quả tích cực; công tác kháng nghị có những chuyển biến rõ nét, chất lượng được nâng cao; quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin.
 

Các đại biểu dự Hội nghị Giao ban công tác Quý IV
Các đại biểu dự Hội nghị Giao ban công tác Quý IV
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC khẳng định, trong Quý III các đơn vị thuộc VKSNDTC, các VKSND cấp cao về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả tích cực. Điểm lại những kết quả đã đạt được; đề cập đến những hạn chế, thiếu sót trong Quý III đề nghị các đơn vị thuộc VKSNDTC, các VKSND cấp cao cần có giải pháp khắc phục, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí cũng đã chỉ rõ những nội dung yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSNDTC, Viện trưởng các VKSND cấp cao lưu ý, quán triệt khi triển khai thực hiện như việc sửa đổi, bổ sung các quy chế nghiệp vụ, quy chế tổ chức, hoạt động, quy chế phối hợp, công tác nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn, áp dụng những quy định mới của luật, các chỉ thị chuyên đề; việc giải quyết các vụ án, vụ việc; việc bố trí phương tiện theo tính chất công việc chứ không cào bằng; việc tăng cường đào tạo kỹ năng về phòng chống tội phạm công nghệ cao; về việc xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; về đánh giá thực trạng công tác kháng nghị; về công tác phòng chống tham nhũng của ngành Kiểm sát; việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo tiết kiệm và đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ … 
 
Toàn cảnh Hội nghị Giao ban công tác Quý IV năm 2017
Toàn cảnh Hội nghị Giao ban công tác Quý IV năm 2017

 

Theo đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí thì muốn thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong Quý IV và thời gian tới thì điều quan trọng nhất chính là chất lượng của đội ngũ cán bộ. Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSNDTC, Viện trưởng các VKSND cấp cao phải là người gương mẫu, phải thực sự đổi mới, sâu sát đồng thời phải có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Bên cạnh đó, muốn không xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm thì đội ngũ cán bộ phải là những người có kiến thức tổng hợp, am hiểu toàn diện để có thể nhìn nhận, đánh giá, giải quyết chính xác vấn đề. Cũng chính với lý do này, công tác cán bộ cần phải lấy hiệu quả, chất lượng công việc làm thước đo để đánh giá cán bộ. Cùng với đó, khi thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSNDTC, Viện trưởng các VKSND cấp cao cần phải nhận thức được rằng tiến độ, số lượng quan trọng nhưng cần phải đảm bảo chất lượng đồng thời phải quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, nắm vững các nguyên tắc của Đảng và quy định của Ngành… Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí tin tưởng, cùng với việc khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua và sự nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, chắc chắn trong Quý IV năm 2017, các đơn vị thuộc VKSNDTC, các VKSND cấp cao sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 
Văn Tình
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.