.
Cập nhật lúc 14:11, Thứ Ba, 26/09/2017 (GMT+7)

Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam

(BVPL) - Dưới sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSNDTC, ngày 26/9/2017 VKSNDTC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến trong toàn ngành KSND về “Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC; đại diện lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị thuộc Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị và các Điều tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSNDTC, Viện kiểm sát quân sự Trung ương và VKSND các tỉnh, thành phố…
 
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Báo cáo về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016 do lãnh đạo Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, VKSNDTC (Vụ 1) trình bày tại Hội nghị nêu rõ, trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam, VKSND các cấp đã kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam. Các trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam về cơ bản bảo đảm có căn cứ, đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, trong công tác chỉ đạo, điều hành, Lãnh đạo VKSND các cấp đã chú trọng, quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam; thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội về công tác của ngành Kiểm sát (Nghị quyết số 37, 63, 96...), các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát hàng năm của ngành KSND như Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2003, Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015.
 
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu VKSNDTC
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu VKSNDTC
 
Cùng với đó, trong kế hoạch công tác hàng năm, các đơn vị, VKSND địa phương đều xây dựng các chỉ tiêu nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam, theo đó đã quan tâm giảm tỷ lệ bắt, tạm giữ hình sự sau trả tự do để xử lý hành chính hoặc bắt, tạm giữ, tạm giam nhưng không chứng minh được hành vi phạm tội. Quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam, lãnh đạo các đơn vị đã phân công, gắn với trách nhiệm của lãnh đạo Viện, lãnh đạo Vụ, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ. Một số địa phương, Lãnh đạo đơn vị đã đề ra các biện pháp kiểm sát; hàng năm, các đơn vị đều tiến hành kiểm tra toàn diện, trong đó có khâu công tác kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam. Mặt khác, các VKSND địa phương, đơn vị đã mở sổ theo dõi công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam; định kỳ báo cáo VKSND tối cao bằng văn bản. Một số Viện kiểm sát địa phương đã triển khai các biện pháp tích cực trong công tác THQCT và kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, như: kiểm tra phát hiện vi phạm và thông báo rút kinh nghiệm, ban hành văn bản chỉ đạo VKSND cấp huyện và các phòng THQCT và KSĐT án hình sự khắc phục việc lạm dụng bắt, tạm giữ, tạm giam... 
 
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC điều hành tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC điều hành tham luận tại Hội nghị
 
Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, các ý kiến phát biểu đã đề cập đến thực trạng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam trong những năm gần đây; nêu lên những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.    
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC nêu rõ, các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự nhằm bảo đảm cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự được khách quan, thuận lợi. Các quy định của pháp luật cũng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao cho VKSND trách nhiệm phải bảo đảm việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đúng quy định của pháp luật, các quyền công dân, quyền con người được bảo hộ. Tuy nhiên, cùng với nhiều kết quả tích cực đạt được, thời gian qua trong thực tiễn vẫn có không ít những trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam không đúng pháp luật, xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Ngược lại, có trường hợp cần thiết phải áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam nhưng không được áp dụng dẫn đến nhiều vụ án không được điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án do người phạm tội bỏ trốn, từ đó làm giảm uy tín của các cơ quan tiến hành tố tụng. Chính vì thế, theo đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí thì việc tổ chức Hội nghị trực tuyến trong toàn Ngành về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam là vô cùng thiết thực và ý nghĩa nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác này trong thời gian qua. 
 
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSNDTC
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSNDTC
 
Để bảo đảm cho việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả, phát huy được tác dụng ngăn ngừa tội phạm và bảo đảm các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thuận lợi, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí yêu cầu Viện kiểm sát các cấp cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được nêu tại Hội nghị, đó là: Tổ chức, triển khai và thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định, chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC về công tác bắt, tạm giữ, tạm giam; tăng cường công tác quản lý chỉ đạo điều hành và trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, các cấp trong ngành Kiểm sát và giữa ngành Kiểm sát với các cơ quan hữu quan đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm. 
 
Đề nghị các đơn vị liên quan thuộc VKSNDTC tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tại Hội nghị để tiếp tục hoàn thiện báo cáo, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí cũng khẳng định, kết quả của Hội nghị sẽ góp phần giúp cho Viện kiểm sát thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình trong thời gian tới từ đó hạn chế đến mức thấp nhất việc bắt, tạm giữ, tạm giam thiếu căn cứ, trái pháp luật đồng thời bảo vệ tốt hơn nữa quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
 
 
Văn Tình
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.