.
Cập nhật lúc 11:21, Thứ Năm, 26/10/2017 (GMT+7)

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ, văn phòng và thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân

Trong 2 ngày 19, 20/10/2017, tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, VKSNDTC đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn phòng, tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng ngành KSND. Đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng - Viện trưởng VKSNDTC dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hải Phong - Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC điều hành Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện các đơn vị thuộc VKSNDTC; lãnh đạo, Chánh văn phòng VKSND Cấp cao 1, 2, 3; Viện trưởng, Chánh văn phòng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND các tỉnh, thành phố; lãnh đạo và Trưởng Ban kế hoạch tổng hợp VKSQS cấp thứ hai…
 
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trao Bằng khen của VKSNDTC cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng giai đoạn 2012 - 2017
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trao Bằng khen của VKSNDTC cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng giai đoạn 2012 - 2017
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong -Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC nhấn mạnh, đây là hội nghị tập huấn toàn quốc với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác văn phòng, tổ chức cán bộ và thi đua, khen thưởng trong ngành KSND. Để  hội nghị đạt kết quả cao, lãnh đạo VKSNDTC đề nghị các đại biểu cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nâng cao ý thức trách nhiệm để thảo luận, đánh giá những ưu điểm và tồn tại. Đồng thời, tìm ra những giải pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới để công tác văn phòng, tổ chức cán bộ và thi đua, khen thưởng thu được nhiều kết quả mới, góp phần thúc đẩy toàn ngành thực hiện có kết quả Chỉ thị của đồng chí Viện trưởng VKSNDTC về công tác ngành KSND năm 2017.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 02 năm thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014; Báo cáo tóm tắt tổng kết 5 năm công tác văn phòng ngành Kiểm sát nhân dân (2012 - 2017); báo cáo tóm tắt công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân từ năm 2014 đến nay.
 
Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC, Hội nghị dành nhiều thời gian tập trung thảo luận về những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong các công tác văn phòng, tổ chức cán bộ, thi đua – khen thưởng, nguyên nhân, cũng như đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đó.
 
Cũng tại Hội nghị, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí đã trao Bằng khen của VKSNDTC cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng giai đoạn 2012-2017.
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSNDTC chỉ đạo, giao Văn phòng VKSNDTC chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Viện trưởng     VKSNDTC ban hành Chỉ thị về công tác văn phòng Viện kiểm sát các cấp giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo để chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế và tiếp tục phát huy kết quả đạt được của công tác văn phòng ngành KSND, giúp nâng cao chất lượng tham mưu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng VKSND các cấp và công tác phục vụ, bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát các cấp và của toàn Ngành; phối hợp với các đơn vị thuộc các cơ quan Tư pháp Trung ương nghiên cứu, tham mưu liên ngành Tư pháp Trung ương ban hành Thông tư liên ngành quy định thống nhất, chặt chẽ về thời điểm lấy số liệu, việc phối hợp xây dựng báo cáo định kỳ.
 
Giao Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu, đưa chương trình giảng dạy, bồi dưỡng về công tác văn phòng và công tác tham mưu, tổng hợp của ngành KSND vào chương trình đào tạo; hàng năm có kế hoạch đào tạo lại đối với đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng, đồng thời xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng theo hướng chính quy, chuyên nghiệp và chuyên sâu.
 
Giao Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin rà soát các nội dung kết luận chỉ đạo của Viện trưởng VKSNDTC về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành, ưu tiên triển khai ứng dụng các phần mềm trong công tác văn phòng; nâng cấp mạng internet nội bộ bảo đảm các điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền dữ liệu nội bộ được thông suốt, kịp thời và an toàn, bảo mật. 
Giao Cục Kế hoạch - Tài chính tham mưu cấp kinh phí để xây dựng kho lưu trữ tại VKSND cấp tỉnh và phục vụ chỉnh lý tài liệu; trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ việc lưu trữ, bảo quản tài liệu, thiết bị phục vụ hoạt động lưu trữ. 
 
Nhằm nâng cao hơn nữa công tác tổ chức cán bộ ngành KSND, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC yêu cầu nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
Tiếp tục thể chế hóa các quy định của luật về tổ chức và hoạt động của VKSND để hoàn thiện đầy đủ hơn các quy định, quy chế  trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là quy định về quản lý biên chế; quản lý công chức, viên chức và người lao động; việc đánh giá công chức, viên chức; quy hoạch, đào tạo;  điều động, bổ nhiệm và kỷ luật công chức, viên chức, bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ của VKSND. Các đơn vị, VKSND các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện có hiệu quả xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “vững về vững chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. 
 
Sắp xếp tổ chức bộ máy làm việc của VKSND theo hướng chuyên sâu, tinh gọn, bảo đảm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu công tác của đơn vị, địa phương, bảo đảm đúng cơ cấu bộ máy và số lượng biên chế theo quy định. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của công chức; đổi mới công tác quản lý trong Ngành bảo đảm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên, Điều tra viên thông qua hình thức thi tuyển chức danh tư pháp. Rà soát cơ cấu lại đội ngũ công chức, các chức danh tư pháp của Ngành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cấp Viện kiểm sát gắn với thực hiện tinh giản biên chế, đổi mới công tác quản lý công chức đảm bảo chấp hành nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý biên chế…
 
Phi Sơn
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.