.
Cập nhật lúc 21:52, Thứ Sáu, 03/11/2017 (GMT+7)

Sơ kết công tác nửa nhiệm kỳ Công đoàn VKSNDTC:

Từng bước chuyển biến tích cực, hoạt động có nhiều khởi sắc

Trong nửa nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của lãnh đạo VKSNDTC, cấp ủy Đảng, sự phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị, sự nỗ lực, đoàn kết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn VKSNDTC, hoạt động Công đoàn đã có nhiều khởi sắc. Hoạt động Công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ; chủ động trong việc tổ chức các phong trào thi đua theo phương châm thiết thực và hiệu quả; tích cực và đổi mới; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ vững mạnh…
 
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Công đoàn VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Công đoàn VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị
 
Báo cáo sơ kết hoạt động của Công đoàn VKSNDTC cho thấy, trong nửa nhiệm kỳ qua (6/2014-6/2017), mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về đời sống, thu nhập nhưng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ), đoàn viên Công đoàn VKSNDTC luôn giữ vững phẩm chất chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của ngành, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Lãnh đạo Viện và chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Công đoàn Viên chức Việt Nam, hoạt động của Công đoàn VKSNDTC từng bước chuyển biến tích cực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, được đông đảo đoàn viên công đoàn hưởng ứng. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn   VKSNDTC đoàn kết, thống nhất tập trung trí tuệ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công đoàn, tích cực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn VKSNDTC, nhiệm kỳ 2014-2019, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã đề ra. 
 
Cũng theo báo cáo, trong nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn VKSNDTC đã thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra. Nhiều chỉ tiêu đạt vượt so với Nghị quyết như chỉ tiêu về xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chủ trương của tổ chức Công đoàn, chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp. Bên cạnh đó, kết quả thực hiện 3 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm Chương trình đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; Chương trình đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh; Chương trình nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cũng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Mặt khác, kết quả hoạt động công đoàn cũng đã đạt những kết quả tích cực trên các mặt công tác như: Công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; việc tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; công tác xã hội tình nghĩa; công tác tổ chức, chỉ đạo...
 
Đến dự và phát biểu tại Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ công tác Công đoàn VKSNDTC, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Công đoàn VKSNDTC nêu rõ, trong nửa nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Viện, cấp ủy Đảng, sự phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị, sự nỗ lực, đoàn kết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn VKSNDTC, hoạt động Công đoàn đã có nhiều khởi sắc. Hoạt động Công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ; chủ động trong việc tổ chức các phong trào thi đua theo phương châm thiết thực và hiệu quả; tích cực và đổi mới; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ vững mạnh. Hoạt động Công đoàn đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, có hiệu ứng tốt trong mỗi đơn vị.
 
Điểm lại một số kết quả nổi bật đã đạt được và tìm giải đáp những vướng mắc, kiến nghị tại Hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Bùi Mạnh Cường cũng yêu cầu thời gian tới, hoạt động của Công đoàn VKSNDTC cần quán triệt thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCCVCLĐ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCCVCLĐ; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác vận động nữ CBCCVCLĐ, công tác kiểm tra cũng như công tác tài chính Công đoàn đồng thời tham gia và thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”…
 
V.T
 
Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Công đoàn VKSNDTC, ngày 30/10/2017 tại trụ sở cơ quan, Công đoàn VKSNDTC đã tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ công tác Công đoàn. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt một số kết quả hoạt động của Công đoàn trong các Quý II, Quý III năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cuối năm; thông báo các văn bản của Công đoàn cấp trên; phổ biến Kế hoạch thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Cũng tại Hội nghị, các ý kiến đã thảo luận, góp ý đối với Báo cáo sơ kết hoạt động của Công đoàn VKSNDTC nửa nhiệm kỳ và Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung; tiến hành bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn VKSNDTC nhiệm kỳ 2014-2019 đồng thời bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V…

 

 
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.