.
Cập nhật lúc 13:51, Thứ Tư, 05/04/2017 (GMT+7)

Viết tiếp về những sai phạm trong sử dụng ngân sách nhà nước tại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh tỉnh Thái Nguyên:

Đề nghị Tỉnh ủy Thái Nguyên, Thanh tra Chính phủ xem xét, kết luận

Để xảy ra hàng loạt sai phạm trong sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhưng ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi và PCLB tỉnh Thái Nguyên, vẫn “đủng đỉnh” triển khai các dự án khác trong khi hậu quả do các dự án có sai phạm gây ra chưa được khắc phục.
 
 Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra đập Tân Hợp sau khi có sự phản ánh của các cơ quan báo chí nhưng đến nay vẫn chưa làm rõ trách nhiệm của những người liên quan
Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra đập Tân Hợp sau khi có sự phản ánh của các cơ quan báo chí nhưng đến nay vẫn chưa làm rõ trách nhiệm của những người liên quan
 
“Đánh trống bỏ dùi”?
 
Ngay sau khi báo chí phản ánh về sai phạm ở đập Tân Hợp, ngày 13/9/2106, ông Đoàn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục thủy lợi và PCLB tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát lại toàn bộ quy trình. Đặc biệt, trọng tâm từ khâu thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị để đề xuất giải pháp khắc phục hậu quả sự cố đập Tân Hợp ngay trong tháng 9/2016, đồng thời kiểm tra chất lượng thi công công trình một cách toàn diện…
 
Tiếp đó, ngày 14/9/2016, UBND tỉnh có Công văn số 3414/UBND-CNN chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân (khách quan, chủ quan), trách nhiệm của các đơn vị liên quan, tham mưu giải quyết, xử lý theo quy định.
 
Tuy nhiên, trong khi trách nhiệm của các bên chưa được làm rõ, với sự chỉ đạo của lãnh đạo chuyên trách UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi và PCLB đã lập dự toán và xin chủ trương của tỉnh về việc xây dựng thêm 45m kè đá phía thượng lưu và hạ lưu; xây thêm 45m kênh mương…
 
Theo đó, chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm giải phóng thêm một phần đất để dòng chảy được lưu thông ngay cả khi mưa lớn khiến tổng dự toán phát sinh trên 300 triệu đồng.
 
Phê duyệt dự án “thần tốc”
 
Dự án “Thi công lắp đặt trạm biến áp và hệ thống điện phòng chống lụt bão” thuộc nguồn vốn Ngân sách tỉnh đã giao cho Chi cục Thủy lợi và PCLB Thái Nguyên năm 2016.
 
Điều “ lạ lùng” là hàng loạt các văn bản, quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên, các Sở, ban ngành đều được ban hành trong cùng một ngày liên quan đến công trình này.
 
Cụ thể, ngày 27/06/2016, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão Thái Nguyên có Tờ trình số 20b/TTr-CCTL; Sở Tài chính có Báo cáo thẩm định số 2094/BC-STC cùng ngày 27/06/2016; UBND tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định số 1567a/ QĐ-UBND ngày 27/06/2016 về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 1605a/QĐ-UBND ngày 27/06/2016 về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật Công trình.
 
Lạ lùng hơn, Quyết định số 1567a/QĐ-UBND được căn cứ dựa theo Quyết định số 1605a/QĐ-UBND được ký cùng ngày 27/06/2016, như vậy, Quyết định số 1605a/QĐ-UBND phải được ông Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên ký trước khi ký Quyết định số 1567a/QĐ-UBND. Tuy nhiên xét về số thứ tự văn bản thì quyết định số 1567a/ QĐ-UBND đang được căn cứ vào một quyết định chưa được sinh ra trừ khi UBND tỉnh Thái Nguyên đánh số “ngược” so với lẽ thường?
 
Tiếp đó, không hiểu vì lý do gì, ngày 14/07/2016, ông Nhữ Văn Tâm, PCT UBND tỉnh Thái Nguyên lại tiếp tục ra quyết định số 1761/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật Công trình lắp đặt thi công công trình trạm biến áp và hệ thống điện phòng chống lụt bão, mặc dù trước đó, ông Tâm đã ký ban hành quyết định số 1605a/QĐ-UBND ngày 27/06/2016 với nội dung tương tự.
 
  Báo cáo Kết quả kiểm tra của Sở Kế hoạch Đầu tư Thái Nguyên trước sai phạm “thi công nhầm” của Chi cục thủy lợi Thái Nguyên.
Báo cáo Kết quả kiểm tra của Sở Kế hoạch Đầu tư Thái Nguyên trước sai phạm “thi công nhầm” của Chi cục thủy lợi Thái Nguyên.
 
Hợp thức hóa sai phạm?
 
PV tìm hiểu, được biết, đoạn đê sông Công đoạn từ  K3+550 đến K3+700 dài 150m mà Chi cục thủy lợi và PCLB làm chủ đầu tư, vốn thuộc trách nhiệm của Công ty Đại Hữu Dầu khí (sau khi khai thác cát  trên sông ảnh hưởng tới sạt lở đê điều phải có trách nhiệm hoàn trả).
 
Tuy nhiên, do Chi cục thủy lợi thiếu trách nhiệm trong công tác điều hành tại dự án thuộc K4+800 đến K5+000, đã thi công nhầm  sang địa chỉ nêu trên.
 
Theo quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh Thái nguyên, thì Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở đê Sông Công tại K4+800 đến K5+000 được chỉ định thầu.
 
Tuy nhiên, ngày 12/11/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ra văn bản số 1959 về việc Báo cáo “kết quả kiểm tra dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở đê Sông Công do Chi cục Thủy lợi và PCLB Thái Nguyên làm chủ đầu tư”. Báo cáo đã chỉ rất rõ nhiều yếu kém của Chi cục Thủy lợi và PCLB (tức chủ đầu tư):
 
 Dự án kè đê Sông Công  vẫn ngổn ngang mặc dù hết hạn thi công (ảnh chụp ngày 31/03/2017)
Dự án kè đê Sông Công vẫn ngổn ngang mặc dù hết hạn thi công (ảnh chụp ngày 31/03/2017)
 
Năng lực của chủ đầu tư trong công tác quản lý dự án, chủ đầu tư đã chưa chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, để gây ra việc xác định sai vị trí tuyến công trình, dẫn đến vướng mắc trong công tác hoàn thiện các thủ tục hồ sơ và triển khai thi công công trình. Công trình triển khai chậm, đến nay toàn bộ công trình mới thi công được đoạn K6+700 đến K6+820 mới đạt được 85% khối lượng với gia trị thầu ban đầu là 2.772.168.936 đồng trên tổng số 8.796.032.022 đồng, giá trị xây lắp đạt 31,52%. Chủ đầu tư còn chưa nắm rõ được quy trình thủ tục đầu tư dự án đã đề nghị điều chỉnh bổ sung hạng mục, dự toán, cơ cấu tổng mức đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trong khi chưa có báo cáo, xin điều chỉnh tên công trình từ khâu phân bổ nguồn vốn. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong khi tên công trình, giá trị dự toán hạng mục bổ sung chưa được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt (tại khoản 5, Điều 61, Luật Xây dựng quy định: “việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt”).
 
Mặc dù Sở Kế hoạch – Đầu tư Thái Nguyên đã chỉ rõ ra như vậy nhưng đến nay, những sai phạm, yếu kém trên vẫn chưa được xử lý.
 
Ngày 20/2/2017, ông Đoàn Văn Tuấn, PCT UBND tỉnh Thái Nguyên ký Quyết định số 374/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hạng mục, tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án, giá các gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Kè chống sạt lở đê Sông Công (đoạn từ K3+300 đến K3+700). Quyết định này được xem như hợp thức hóa cho việc “thi công nhầm” mà chủ đầu tư và nhà thầu đã thực hiện. Nguồn vốn xây dựng xông trình này lấy từ quỹ dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2015 (9 tỷ đồng) và vốn nghĩa vụ của Công ty TNHH Đại Hữu Dầu khí đóng góp (1 tỷ đồng). Thời gian thi công cũng được điều chỉnh, thay vì đến hết năm 2016, được kéo dài đến ngày 30/3/2017.
 
Nhưng, theo ghi nhận thực tế của PV, tại thời điểm 31/03/2017 đoạn đê này vẫn đang là công trường ngổn ngang.
 
Đặc biệt, Công ty Đại Hữu Dầu khí là công ty khai thác cát trên đoạn đê sông này, theo quy định, đương nhiên phải khắc phục sạt lở. Nhưng, trong Quyết định 674/QĐ/UBND, công ty TNHH Đại Hữu Dầu khí chỉ phải “hỗ trợ” một phần kinh phí 1 tỷ đồng, chỉ chiếm khoảng 10% tổng dự toán dự án. Và câu hỏi đặt ra ở đây là: đâu là căn cứ pháp lý để xác định “trách nhiệm” của Công ty Đại Hữu Dầu khí như trên?
 
Theo nguồn tin riêng của PV, mặc dù chưa hoàn thành đủ khối lượng, nhưng chủ đầu tư đã “hoàn thiện” giấy tờ gửi Sở tài chính tỉnh Thái Nguyên, Kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên làm thủ tục quyết toán?
 
Đặc biệt, Công ty 18 là đơn vị liên tục giám sát 2 công trình trước đó được cho là vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng cho các công trình này nhưng không hiểu vì sao Công ty 18 vẫn giám sát thi công công trình mới như đã nêu? Dư luận không thể không đặt dấu hỏi tại sao Công ty 18 vẫn được Chi cục thủy lợi “ưu ái” đến như vậy?
 
Rõ ràng đang có rất nhiều “bất thường” tại một số công trình do Chi cục thủy lợi và PCLB tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương, trước hết là Tỉnh ủy Thái Nguyên, Thanh tra Chính phủ, các cơ quan chuyên trách của Trung ương nên khẩn trương xem xét, làm rõ những dấu hiệu sai phạm tại các công trình nêu trên.
 
Báo NB&CL sẽ tiếp tục theo sát diễn biến của vụ việc để thông tin đến bạn đọc.
 
Nhóm PV
,
.
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.