.
Cập nhật lúc 22:40, Thứ Tư, 01/03/2017 (GMT+7)

Mỏ đá Núi Voi -Thái Nguyên:

Kì VI: Những sai phạm đã được làm sáng tỏ

(BVPL) - Sau một loạt kế sách lách luật “đánh đu” với các cơ quan chức năng, đến nay toàn bộ những sai phạm của Chi nhánh Mỏ đá Núi Voi, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên đã được làm sáng tỏ.
 
Trụ sở của Mỏ đá Núi Voi
Trụ sở của Mỏ đá Núi Voi

 

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, lợi dụng vào những kẽ hở của luật pháp, từ năm 2014 đến nay Mỏ đá Núi Voi, đơn vị chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên đã thực hiện một số hành vi trái với những quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Điển hình là việc ký kết hợp đồng hợp tác liên danh và thu về số tiền bất chính trên 1,3 tỷ đồng. 

 
Căn cứ vào kết quả báo cáo của Sở Tài nguyên & Môi trường, ngày 29/07/2016 UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo số 2650/ UBND-CNN do ông Vũ Hồng Bắc - Chủ tịch UBND tỉnh ký, gửi các sở, ngành gồm: Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Đồng Hỷ, Công ty Cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên, Chi nhánh Công ty cổ phần cơ điện luyện kim - Mỏ đá Núi Voi với nội dung: “1.Yêu cầu Chi nhánh Công ty Cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên - Mỏ đá Núi Voi tạm dừng việc thực hiện các hợp đồng liên doanh góp vốn bằng đất với các đơn vị (Công ty TNHH H&P, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình Bắc Nam, Công ty TNHH gạch không nung Quang Minh, Công ty TNHH MTV xây dựng 472) tại thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ. 2. Giao sở Tài nguyên & Môi trường thành lập đoàn thanh tra liên ngành, tiến hành thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất của Chi nhánh Công ty Cổ phần cơ điện luyện kim - Mỏ đá Núi Voi. Thống nhất tham mưu báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật. Yêu cầu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/08/2016. Căn cứ ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện”.
 
Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 01/08/2016 Sở Tài nguyên & Môi trường đã có công văn số 1433/STNMT - TTr gửi các đơn vị có tên trong danh sách cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra.
 
Ngày 05/08/2016, đoàn thanh tra liên ngành do Sở Tài nguyên & Môi trường làm chủ trì đã tiến hành tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 345/QĐ - STNMT tại Mỏ đá Núi Voi và thực hiện thu thập hồ sơ tại đơn vị. Ngày 17/11/2016, Sở đã cho ra Kết luận thanh tra số 70/KL - STNMT về quản lý và sử dụng đất của Chi nhánh Công ty Cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên - Mỏ đá Núi Voi... 
 
Đúng như Báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, một số sai phạm của đơn vị mỏ đá Núi Voi đã được đoàn Thanh tra chỉ rõ gồm: Thứ nhất là việc quản lý sử dụng đất đai và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính: “Đối với diện tích 57.530m2 hiện nay Mỏ đá Núi Voi đang sử dụng để làm bãi chứa sản phẩm đá nằm trong diện tích được UBND tỉnh cấp hợp thức tại Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 14/12/1994, diện tích này đã được cấp GCNQSDĐ và ký hợp đồng thuê đất từ năm 1997, nhưng khi rà soát để cấp lại GCNQSDĐ năm 2010 do nhầm lẫn, doanh nghiệp chưa kê khai diện tích đất này để cấp lại GCNQSDĐ và ký hợp đồng thuê đất. Từ năm 2011 đến ngày 31/12/2016, Mỏ đá Núi Voi vẫn sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh nhưng chưa thực hiện nộp tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp” với tổng số tiền phải nộp là gần 574 triệu đồng. Trong đó, có tiền thuê đất gần 540 triệu số còn lại là tiền thuê sử dụng đất phi nông nghiệp. Thứ hai là việc hợp tác sản xuất kinh doanh với 4 công ty, về hợp đồng góp vốn: “Trong nội dung hợp đồng thể hiện Công ty Cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên góp vốn bằng mặt bằng sản xuất, hệ thống được giao thông nội bộ và cung cấp nguồn điện sau biến thế, bên nhận góp vốn đầu tư máy móc thiết bị nhà xưởng và vốn lưu động để sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nội dung của hợp đồng không thể hiện được giá trị tài sản của Công ty Cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên đưa vào liên doanh”.
 
Về tài sản góp vốn: “Các tài sản là đường giao thông nội bộ, trạm biến áp, hệ thống mương thoát nước, mặt bằng sản xuất do không được xác định vào giá trị tài sản của Mỏ đá Núi Voi, do vậy không có cơ sở giá trị tài sản để xác định góp vốn liên doanh”. Về đăng ký đầu tư: Riêng đối với công ty H&P “thời điểm công ty này ký hợp đồng liên danh hợp tác sản xuất kinh doanh là thời điểm Luật đầu tư năm 2014 chưa có hiệu lực và vẫn áp dụng theo quy định của Luật đầu tư năm 2005. Vì vậy, với quy mô đầu tư hiện nay, theo quy định tại khoản 2, điều 45, Luật đầu tư năm 2005 thì công ty này phải làm thủ tục đăng ký đầu tư”. Về hành lang an toàn nổ mìn và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các công trình xây dựng: “Khoảng cách an toàn do đá văng là 130m. Theo quy định tại phụ lục D quy chuẩn 02: 2008/BCT, khoảng cách an toàn tối thiểu đối với công trình thiết bị là 200m. Nhưng khoảng cách an toàn từ vị trí nổ thứ 2 đến công trình gần nhất của Công ty TNHH MTV xây dựng 472 (152m) chưa đảm bảo theo quy định. Khoảng cách an toàn do sóng không khí là 1.549m, vì vậy khoảng cách an toàn từ các vị trí nổ đến công trình gần nhất của các đơn vị chưa đảm bảo theo quy định”. 
 
Kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường về sai phạm ở Mỏ đá Núi Voi.
Kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường về sai phạm ở Mỏ đá Núi Voi.

 

Từ những sai phạm nêu trên, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra kết luận: “Hợp đồng góp vốn liên doanh hợp tác sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên bản chất là việc cho thuê tài sản gắn liền với quyền sử dụng 15.649m2 đất thuê, việc cho thuê là không đúng quy định tại khoản 1, điều 175 Luật đất đai năm 2013, hành vi này của Công ty bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại điều 19 Nghị định số 102/2014 NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai...” và yêu cầu trong đó bao gồm: “1. Yêu cầu Công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên chủ động thanh lý hợp đồng kinh tế về việc liên doanh hợp tác sản xuất kinh doanh đã ký với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Bắc Nam, Công ty TNHH gạch không nung Quang Minh, Công ty TNHH H&P, Công ty TNHH MTV xây dựng 472 do hợp đồng có một số nội dung trái với quy định của Luật đất đai hiện hành. 2. Yêu cầu Công ty cổ phần luyện kim Thái Nguyên thực hiện rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng và lập phương án sử dụng đất phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của đơn vị, báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường trước ngày 15/12/2016. Qúa hạn trên Công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên không thực hiện việc rà soát và có phương án sử dụng đất phù hợp, Sở Tài nguyên & Môi trường sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét và thu hồi những diện tích không sử dụng, không kê khai đăng ký theo quy định...”

 
Kết luận và yêu cầu chặt chẽ là vậy nhưng liệu Chi nhánh Công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên - Mỏ đá Núi Voi cũng như các công ty mà đơn vị này đã liên kết có chấp hành hay không? Sở dĩ có sự nghi ngại như vậy là do trước đó, trong khi chờ đợi kết luận của đoàn thanh tra, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra văn bản chỉ đạo trong đó có nội dung yêu cầu Chi nhánh Công ty cổ phần cơ điện luyện kim - Mỏ đá Núi Voi tạm dừng thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đơn vị liên danh, liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh như đã nêu. Thế nhưng những đơn vị này vẫn ngang nhiên triển khai thực hiện hợp đồng như một sự thách thức đối với UBND tỉnh Thái Nguyên, các sở ngành và chính quyền sở tại... 
 
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin và chuyển tải đến bạn đọc ở kỳ tiếp theo. 
 
 
Trọng Tài - Hà Thanh
,
.
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.